Reviews coaching in het onderwijs

Reviews van startende docenten

 

W.Balen

Docent Roncalli Mavo

Doel: Ik wil dat mijn pedagogische handelen in de klas duidelijk is en ik wil hier goed (na/tijdens mijn les) op kunnen reflecteren.

Soraya geeft heel goede tips. Echt wel 10 dingen opgeschreven wat ik in mijn lessen kan gebruiken.

 

 

K.Slagboom

Docent Zuiderpark College

Doelen: Pedagogisch en didactisch stappen maken, gekoppeld aan de zes rollen van de docent.

Het gebruik van mijn whiteboard. Uitleggen van regels die anders zijn dan de straatcultuur. Gedrag positief corrigeren en complimenteren en duidelijke verwachting uitspreken. Ik heb veel geleerd. 

 

 

P.van Dorsten

Docent Zuiderpark College/ Mavo Schravenlant

Doelen: Zorgen dat het rustiger wordt in de klas en lessen te geven die goed aansluiten bij de leerlingen, dat de leerlingen fluisterend overleggen en zich houden aan de groepsregels in de klas.

Ik wil voorspelbaar gedrag (dat zie je terug tijdens de instructie, zelfstandig werken en tijdens het afsluiten van de les) vertonen tijdens de lessen zodat de leerlingen precies weten wat er van hen verwacht wordt.

Als beginnend docent kan ik wel hulp gebruiken vooral op het gebied van klassenmanagement. Er komt veel op je af, want je krijgt te maken met veel nieuwe gezichten. In een klas gebeurt erg veel en je moet vaak snel beslissingen nemen over allemaal nieuwe situaties waar je van te voren nooit over hebt nagedacht. Leerlingen proberen je ook uit. Het helpt mij om hier met een ervaren docent over te praten die mij hier adviezen over kan geven

Wat mij bevalt is dat je les wordt geobserveerd en dat je daar direct feedback op krijgt. Je kan met iemand praten over je lessen en daar adviezen over vragen.

Concrete voorbeelden waar ik wat aan gehad heb zijn:

  • Kiezen voor een klassenplattegrond wanneer je moeite hebt met een klas.
  • Eerst zorgen dat iedereen gaat zitten zoals je wil. Vooral als je opeens van lokaal moet wisselen.
  • Heel duidelijk zijn in de uitleg en ook hoe je het wil hebben in de klas.
  • Zorgen voor een duidelijke structuur in de les. Een voorbeeld hiervan is dat je iedere les voor vast tijdstip hebt waarin je een rondje loopt in de klas. Leerlingen krijgen dan de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Zorgen voor nakijkmappen. Leerlingen die eerder klaar zijn mogen dan één map pakken zodat ze hun eigen werk mogen nakijken.
  • In plaats van zelf de antwoorden op het bord te schrijven kan je de leerlingen zelf nakijkmappen geven. Ze mogen dan met tweeën elkaar werk nakijken.

 

 

Reacties van ervaren docenten 

Docent Zuiderpark College

”Ik heb concrete voorbeelden/manieren mee gekregen om verder te kunnen. Die praktische voorbeelden werden gegeven vind ik erg fijn.  Feedback voelde niet als kritiek, maar om jezelf dingen aan te reiken die je helpen jezelf als persoon en als professional te ontwikkelen. ”

Docent Roncalli Mavo

”Dit traject zou ik voor collega’s, eens in de zoveel jaar, aanraden, al is het alleen maar om weer inzicht te krijgen in jouw functioneren als docent.”

Docent Vakcollege Hillegersberg

”Soraya toonde begrip voor de ontstane situatie en er was wederzijds respect. Ze gaf objectieve en opbouwende feedback met bruikbare tips. ”

 

Reviews van leidinggevenden

Leidinggevende Young Business School

”Dit traject zou ik absoluut aan andere collega’s aanraden: door de snelle schakeling is de externe coaching snel inzetbaar wat het traject effectiever maakt. Aangezien de coach zelf ook nog voor de klas staat schept dat een band kan er worden vast gesteld dat er sprake is van daadwerkelijke professionaliteit: er wordt niet vanaf de zij-lijn iets aangedragen. Dit maakt het eerste contact laag-drempelig. Daarnaast is er sprake van professionele onderbouwing op het gebied van de psychologische aspecten die vaak in verbinding staan met het welbevinden en het uit de voeten kunnen voor de klas.

 

Leidinggevende Roncalli Mavo

Collega’s leren beter om te gaan met werkdruk. Ze kunnen duidelijker switchen tussen werk en privé. Collega’s krijgen tips over hoe om te gaan met conflicten met leerlingen. De gesprekken worden als zeer prettig ervaren en de collega’s worden gehoord. Ze krijgen handige tips en tools mee.