Reviews van startende docenten

Reviews van startende docenten

 

Doel: Ik wil dat mijn pedagogische handelen in de klas duidelijk is en ik wil hier goed (na/tijdens mijn les) op kunnen reflecteren.

Soraya geeft heel goede tips. Echt wel 10 dingen opgeschreven wat ik in mijn lessen kan gebruiken.

W.Balen

 

Doelen: Pedagogisch en didactisch stappen maken.

Het gebruik van mijn whiteboard. Uitleggen van regels die anders zijn dan de straatcultuur. Gedrag positief corrigeren en complimenteren en duidelijke verwachting uitspreken. Ik heb veel geleerd. 

 

K.Slagboom

Doelen: Zorgen dat het rustiger wordt in de klas en lessen te geven die goed aansluiten bij de leerlingen.

Als beginnend docent kan ik wel hulp gebruiken vooral op het gebied van klassenmanagement. Er komt veel op je af, want je krijgt te maken met veel nieuwe gezichten. In een klas gebeurt erg veel en je moet vaak snel beslissingen nemen over allemaal nieuwe situaties waar je van te voren nooit over hebt nagedacht. Leerlingen proberen je ook uit. Het helpt mij om hier met een ervaren docent over te praten die mij hier adviezen over kan geven

Wat mij bevalt is dat je les wordt geobserveerd en dat je daar direct feedback op krijgt. Je kan met iemand praten over je lessen en daar adviezen over vragen.

Concrete voorbeelden waar ik wat aan gehad heb zijn:

  • Kiezen voor een klassenplattegrond wanneer je moeite hebt met een klas.
  • Eerst zorgen dat iedereen gaat zitten zoals je wil. Vooral als je opeens van lokaal moet wisselen.
  • Heel duidelijk zijn in de uitleg en ook hoe je het wil hebben in de klas.
  • Zorgen voor een duidelijke structuur in de les. Een voorbeeld hiervan is dat je iedere les voor vast tijdstip hebt waarin je een rondje loopt in de klas. Leerlingen krijgen dan de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Zorgen voor nakijkmappen. Leerlingen die eerder klaar zijn mogen dan één map pakken zodat ze hun eigen werk mogen nakijken.
  • In plaats van zelf de antwoorden op het bord te schrijven kan je de leerlingen zelf nakijkmappen geven. Ze mogen dan met tweeën elkaar werk nakijken.

P.van Dorsten

 

”Als beginnend docent kon ik wel hulp gebruiken vooral op het gebied van klassenmanagement. Er komt veel op je af en in een klas gebeurt erg veel, daarnaast moet je vaak snel beslissingen nemen over allemaal nieuwe situaties waar je van te voren nooit over hebt nagedacht. Leerlingen proberen je ook uit. Het helpt mij om hier met een ervaren docent over te praten die mij hier adviezen over kan geven.”

Docent Zuiderpark College