Reviews van ervaren docenten

Reacties op: Coaching in de klas

Docent Zuiderpark College

”Ik heb concrete voorbeelden/manieren mee gekregen om verder te kunnen. Die praktische voorbeelden werden gegeven vind ik erg fijn.  Feedback voelde niet als kritiek, maar om jezelf dingen aan te reiken die je helpen jezelf als persoon en als professional te ontwikkelen. ”

Docent Zuiderpark College

Wat mij bevalt is dat je les wordt geobserveerd en dat je daar direct feedback op krijgt. Je kan met iemand praten over je lessen en daar adviezen over vragen.

Concrete voorbeelden waar ik wat aan gehad heb zijn:

  • Kiezen voor een klassenplattegrond wanneer je moeite hebt met een klas.
  • Eerst zorgen dat iedereen gaat zitten zoals je wil. Vooral als je opeens van lokaal moet wisselen.
  • Heel duidelijk zijn in de uitleg en ook hoe je het wil hebben in de klas.
  • Zorgen voor een duidelijke structuur in de les. Een voorbeeld hiervan is dat je iedere les voor vast tijdstip hebt waarin je een rondje loopt in de klas. Leerlingen krijgen dan de gelegenheid om vragen te stellen.
  • Zorgen voor nakijkmappen. Leerlingen die eerder klaar zijn mogen dan één map pakken zodat ze hun eigen werk mogen nakijken.
  • In plaats van zelf de antwoorden op het bord te schrijven kan je de leerlingen zelf nakijkmappen geven. Ze mogen dan met tweeën elkaar werk nakijken.

Docent Roncalli Mavo

”Dit traject zou ik voor collega’s, eens in de zoveel jaar, aanraden, al is het alleen maar om weer inzicht te krijgen in jouw functioneren als docent.”

Docent Vakcollege Hillegersberg

”Soraya toonde begrip voor de ontstane situatie en er was wederzijds respect. Ze gaf objectieve en opbouwende feedback met bruikbare tips. ”