Over Mij

Soraya Tori

Life coach

Wie ben ik?

 

Mijn naam is Soraya Tori en ik ben expertcoach en trainer in het onderwijs, gecertificeerd life coach, NLP coach, trainer mindfulness, trainer faalangst en docent Nederlands.

Sinds 1995 ben ik werkzaam in het onderwijs en vanaf 2010 coach ik verschillende vrouwen en mannen. Ik heb ruim 27 jaar lesgegeven aan leerlingen in Rotterdam op verschillende vmbo locaties en ik heb als coördinator gewerkt. Daarnaast gaf ik ook de training faalangstreductie aan leerlingen. Ik heb bij Stichting BOOR en bij de LMC Academie als expertcoach gewerkt en als projectleider startende docenten. In de zomer van 2019 heb ik met veel enthousiasme als coördinator Zomercampus Rotterdam zuid gewerkt en ik heb leiding gegeven en samen gewerkt met een team professionals die uitdagende lessen hebben aangeboden aan verschillende leerlingen.

 

Werkzaamheden op dit moment

Op dit moment werk ik als Talentmanager voor Echt Onderwijs en begeleid ik ruim 20 zij-instromers bij het behalen van hun pdg-diploma en ik observeer hun lessen als expertcoach. Ik werk nauw samen met de proffesionals van Echt Onderwijs en de ROC’s.

Ik werk ook als expertcoach voor een vmbo locatie in Rotterdam zuid, ik  advsieer het MT naar aanleiding van mijn bevindingen op de werkvloer en de gesprekken die ik heb gevoerd met de proffesionals zodat we gezamenlijk duurzame veranderingen kunnen doorvoeren binnen de organisatie. Daarnaast coach ik de docenten bij hun pedagogisch handelen en hun didactisch handelen in de klas en ik heb de training ‘De zes rollen van de docent’ aan de verschillende teams aangeboden op deze locatie.

 

Vorig jaar heb ik gewerkt als projectleider inburgering voor Zadkine Educatie en ik heb de  training ‘De zes rollen van de docent’ aangeboden aan de docenten van deze organisatie, die gericht was op het pedagogisch handelen en het didactisch handelen van de docent en ik ga als onderwijscoach de klassen in.

Daarnaast heb ik ook in samenwerking met de Onderwijs Academie e- learnings ontwikkeld die gericht waren op differentiëren in de klas en activerende werkvormen.

Coaching en training

Ik coach op dit moment weer diverse mensen bij hun persoonlijke doel. Dit zijn effectieve coachtrajecten waarin het doel helder en duidelijk is. Daarnaast werk ik ook als expertcoach voor onderwijsorganisaties.

 

Training mindfulness

Ik heb dit jaar mijn driedaagse basistraining en de verdiepingstraining mindfulness ontwikkeld met als doel dat mensen inzicht krijgen hoe zij beter om kunnen gaan met stress en wat het effect is van de automatische piloot. Zij krijgen tijdens deze training inzicht in hun eigen gedrag en zij leren hoe ze bewuster kunnen leven en beter kunnen ontspannen.

Ik bied aan verschillende onderwijsorgansitaties de kennismakingstraining mindfulness aan en de MBSR training.

Realistisch, direct en vol humor; dat is Soraya. Ik heb haar als een geïnspireerde coach leren kennen op een training waar ze werd opgeleid tot faalangstexpert. Werk met haar en geniet van jezelf via de spiegel die zij jou voorhoudt.

Jan Ruigrok